Chinese
Korean
Thai
Search our Site
Chinese
Korean
Thai
Search our Site

 

การติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่าโคโรน่า เมื่อติดเชื้อนี้แล้วก็จะกลายเป็นโรคโควิด-19 การแพร่กระจายของโรคเกิดจากการสัมผัส สูดดมฝอยละอองของผู้ติดเชื้อเมื่อพวกเขาไอ จาม หรือหายใจออก ฝอยละอองมีความหนาแน่นสูงจึงไม่ลอยตัวในอากาศและจะตกอยู่ตามพื้นผิววัสดุทันที

คุณสามารถติดเชื้อได้จากการสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือสัมผัสพื้นผิว จุดสัมผัสต่าง ๆ ที่ปนเปื้อนเชื้อแล้วเอามือมาโดนตา จมูก หรือปาก

·       อาการของโรคมักปรากฏขึ้นหลังจากคุณได้สัมผัสเชื้อแล้ว  5-6 วัน แต่บางกรณีอาจใช้เวลา 2-14 วัน

·       มีคนจํานวนน้อยที่จะแพร่เชื้อได้ถ้าพวกเขาไม่มีอาการใด ๆ

·       คนที่มีอาการของโรคเท่านั้นที่สามารถแพร่เชื้อได้ แม้ว่าอาการของพวกเขาจะมีน้อยมากจนอาจไม่ทราบว่าตัวเองนั้นไม่สบายหรือกำลังติดเชื้ออยู่

·       ระยะเวลาของไวรัสโคโรน่าที่ติดอยู่ตามพื้นผิวนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ บางกรณีอาจอยู่ได้หลายชั่วโมงหรือเป็นวัน

·       ยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือมีการรักษาโรคที่แน่ชัดหากคุณติดเชื้อไวรัสนี้

·        

อาชีพขายบริการและลักษณะการทำงานของพวกเรานั้นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้า ทั้งยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ การติดเชื้อต่างๆ เช่น ไข้หวัด หรือโรคต่าง ๆ ที่เคยระบาดมาก่อน

เราในฐานะคนทำงานขายบริการจำเป็นต้องตระหนัก ระมัดระวังและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในการป้องกันโรคติดเชื้อต่าง ๆ ตามบทกฏหมายสุขอนามัยของสาธารณชนแห่งรัฐนิวเซาท์เวลล์ที่บัญญัติไว้ว่า สถานบริการทางเพศ ร้านนวด และสถานเริงรมณ์ต่างๆ ถือว่าเป็นสถานที่สาธารณะที่มี การพบปะสังสรรค์กัน จึงไม่สามารถเปิดให้บริการกับบุคคลทั่วไปได้

 

 
ปรับปรุง ณ วันที่: 22 เมษายน 2563
 
อ้างอิง: https://redbook.scarletalliance.org.au/covid-19/